👻

  Tietosuojaseloste

  Päivitetty 24.03.2020

  Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Mjuk Group AB (”Mjuk”) käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

  Mjukilla on oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta koska tahansa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja tiedottaa tehdyistä olennaisista muutoksista rekisteröityjä

  REKISTERINPITÄJÄ Mjuk Group AB Y-tunnus: 2988359-9 Laivanvarustajankatu 4 F 59 00140 Helsinki

  Sähköposti: asiakaspalvelu@mjuk.fi

  Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittely

  Mjuk kerää ja käsittelee Mjukin verkkopalveluiden käyttäjiltä henkilötietoja

  Rekisterin tietosisältö

  Asiakasrekisteriin tallennetaan vähintään ne asiakkaan tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen tai oston yhteydessä. Rekisteriin tallennetaan myös käyttäjän itsensä tai Mjukin lisäämät tai päivittämät tiedot. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi/-nimet, sukupuoli, syntymäaika, asiointikieli
  • Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus, mikäli asiakkaana toimii yritys
  • Myyntipalvelun käyttäjiltä kerätään myös tilinumero myyntitulon maksua varten.
  • Ostotapahtuman tiedot: tilausnumero, tilausajankohta, tilatut tuotteet ja palvelut, toimitustapa, maksutapatieto*
  • Markkinointiin liittyvät tiedot: kuten kohdistetut toimenpiteet ja osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin
  • Käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
  • Tiedot verkkokaupan käytöstä ja ostoskäyttäytymisestä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkosivujen eri alueille vietetystä ajasta
  • Mahdolliset muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot

  *Mjuk ei koskaan tallenna maksukorttien, pankkitunnusten, tai muiden maksuvälineiden henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja.

  Tietolähteet ja tiedonkeruu

  Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, Mjukin järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

  Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä, joiden käytöstä kerrotaan alla kohdassa Evästeiden käyttö.

  Tiedon säilytysaika

  Mjuk käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja niin pitkään kun asiakassuhde jatkuu tai niin pitkään uutiskirjeen tilauksen tai palvelun voimassaolon ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä tai lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika perustuen esimerkiksi takuuvelvoitteisiin.

  Tietosuojaus

  Asiakasrekisteriä säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä ja luovutukselta. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä Mjukin työntekijöillä, joiden työtehtävä tätä edellyttää.

  Käyttäjän oikeudet

  Mjukin verkkokaupan tai myyntipalvelun käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, se johtaa siihen, ettei Mjuk välttämättä voi tarjota palveluitaan rekisteröidylle.

  Tietosuojalainsäädännön mukaan jokaisella Mjukin verkkopalvelun käyttäjällä on lisäksi koska tahansa oikeus:

  • saada tietoonsa mitkä henkilötiedot hänestä on kerätty rekisteriin
  • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä
  • vaatia kerättyjen tietojen poistoa
  • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle lainsäädännön asettamien edellytysten täyttyessä; ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

  Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö yllä mainittuun sähköpostiin. Mjuk voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännön mukaisella perusteella.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän jostain syystä katsoo Mjukin käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

  Evästeiden käyttö Mjukin verkkokaupassa

  Mjukin verkkopalveluissa käytetään evästeitä palveluiden kehittämiseen yleisen käyttökokemuksen personoimiseen ja laadun parantamiseen. Evästeitä käytetään tämän lisäksi myös markkinoinnin kohdentamiseen ja personoimiseen. Mjukin sivustoilla käytettävät evästeet on jaettu kategorioihin neljään pääkategoriaan käyttötarkoituksen mukaan eli, toiminnallisiin, mainonta-, kehitys- ja sosiaalisen median evästeisiin.

  Toiminnalliset evästeet ovat verkkokaupan ja palvelun toiminnalle välttämättömät. Evästeet mahdollistavat erilaisia toimintoja kuten kielivalintojen teon, ostoskorin päivittämisen ja sisäänkirjautumisen.

  Mainonnan kohdentamiseksi asetettavat evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen siten, että markkinointikumppaneidemme sivustoilla näkyvä mainonta olisi käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavaa.

  Kehitysevästeiden avulla seurataan, miten sivustoja käytetään ja miten paljon eri sivuja luetaan tai kuinka pitkän ajan käyttäjä viettää milläkin verkkopalvelun sivulla. Näitä tietoja käytetään palvelun ja sivuston kehittämiseen.

  Sosiaalisen median asettamat evästeet voivat mahdollistaa käyttäjän sivujen seurannan, jos käyttäjä on samaan aikaan kirjautuneena kyseisen sosiaalisen median palveluun.