👻

  Ehdot

  Myyntipalvelu ja sopimuksen osapuolet

  Tämä sopimus sisältää Mjuk Group AB:n (Y-tunnus 2988359-9) (“Mjuk”, “Me” tai “Palvelun tarjoaja”) ylläpitämän verkkopalvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään Palvelua, ostaessaan tuotteita Palvelusta tai rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä hyväksyy tästä sopimuksesta ilmenevät ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mjuk pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin koska tahansa.

  Muutosoikeus koskee myös hinnoittelua, myyntiprosessia, sekä myyntituoton osuutta / provisiota.
  Mjuk tuottaa käytettyjen kalusteiden ja sisustusesineiden (“Kaluste”) myyntipalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Kalusteiden myyntimuoto on provisiokauppa, jossa Mjuk hoitaa myyntiprosessin komissiota vastaan myyjän (”Myyjä”, “Käyttäjä”) puolesta. Myyjä voi yksityishenkilö tai yritys.

  Ostaja (”Ostaja”, “Käyttäjä”) tekee kaupat Mjukin kanssa.

  Mjuk vastaa Myyjän puolesta kaikista kaupan osa-alueista, kuten mahdollisista palautuksista ja niiden käsittelystä, asiakaspalvelusta sekä myyntituottojen maksamisesta Myyjälle.

  Mjukin tuotteisiin sovelletaan käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotusmenettelyä, eli tuotteiden vähennettävä ALV on 0. Tässä poikkeuksena ovat ne tuotteet, jotka ovat yksityishenkilöiden sijaan hankittu yritysyhteistyönä, jolloin marginaalivero ei päde ja verokanta on normaali 24 %. Kuljetuksen, rahtikulujen ja varastointikulujen ALV on aina 24 %. (AVL 79 a §)

  1. Myytävät kalusteet:

  Mjuk myy käytettyjä Kalusteita ja sisustusesineitä yksityishenkilöille ja yrityksille. Mjuk hyväksyy Kalusteet myyntiin oman prosessinsa kautta, jossa arvioidaan erikseen jokaisen Kalusteen jälleenmyyntiarvo, laatu ja muu myyntikelpoisuus Myyjän toimittamien ennakkotietojen perusteella.

  Pidätämme oikeuden valita mitkä Kalusteet läpäisevät kriteerimme, eikä Mjukin tarvitse perustella hylkäyspäätöstä erikseen Myyjälle. Hylkäyksen syynä saattaa olla esimerkiksi liian alhainen jälleenmyyntiarvo.

  Mjuk pidättää oikeuden kieltäytyä Kalusteen myyntiinotosta myös noudon tai Kalusteiden vastaanottamisen yhteydessä, mikäli Kalusteen laatu on huonompi, kuin Myyjän lähettämien ennakkotietojen perusteella on voitu arvioida.

  Mikäli varastolla tehtävän laatutarkastuksen ja kuntoluokittelun aikana selviää jokin seikka, joka oleellisesti vaikuttaa Kalusteen jälleenmyyntiarvoon, voidaan Kaluste hylätä myös laatutarkastuksen yhteydessä. Tästä ilmoitetaan aina erikseen Myyjälle. (kts. 2.2. Hinta-arvion muutos tai kalusteen hylkääminen)

  2. Kalusteiden hinnoittelu ja hinnan lasku:

  Ennen myyntitoimeksiannon hyväksymistä Myyjä saa Mjukilta alustavan arvion Kalusteen nettomyyntihinnasta, sekä omasta ansainnastaan. Nettomyyntihinnalla tarkoitetaan Kalusteen hintaa ilman 14,9 % transaktio- ja vakuutuskulua, joka lisätään Kalusteen lopulliseen myyntihintaan hintaan ennen sen julkaisua verkkokaupassa. Tämä käsittelykulu ei vaikuta Myyjän ansaintaan, vaan jää aina Ostajan maksettavaksi.

  Transaktio- ja vakuutuskulu kattaa Kalusteiden vakuutus-, käsittely-, suojaus- ja varastointikulut, sekä maksupalveluntarjoajan (esimerkiksi Klarnan tai Paytrailin) palkkion.

  Alustava myyntihinta arvioidaan Mjukin omien asiantuntijoiden toimesta mm. Kalusteen kunnon, iän, brändin, markkinahinnan ja kysynnän perusteella.

  Kalusteista pyritään aina samaan mahdollisimman hyvä hinta. Mjukin on kuitenkin pidätettävä oikeus laskea Kalusteen nettomyyntihintaa alustavan arvion alapuolelle. Alustava hinta-arvio on ainoastaan arvio, eikä Mjuk valitettavasti aina voi taata, että Kalusteen lopullinen nettomyyntihinta on arvion mukainen. Kalusteen myyntihintaan vaikuttavat mm. myyntiajan pituus ja markkinatilanne.

  Ensimmäisen kolmen myyntiviikon aikana Mjuk ei laske Kalusteen hintaa. Hintaan saattavat kuitenkin vaikuttaa laskevasti esimerkiksi markkinointikampanjat, sekä ostajan alennuskoodit. Mjukin on pidätettävä oikeus kampanjahintoihin ja muihin alennuksiin Kalusteiden myynnin tehostamiseksi. Mahdollinen kampanjahinta vaikuttaa sekä Mjukin provisioon, että Myyjän tuottoon.

  Niissä harvoissa tapauksissa, joissa Kalusteen myyntiaika on huomattavasti ennakoitua pidempi, pidättää Mjuk oikeuden laskea hintaa kokonaisuudessaan 50 % alustavan arvion alarajasta. Hintaa lasketaan asteittain myyntiprosessin aikana.

  2.1. Tuoton jako

  a) Myyjän myyntituotto lasketaan 14,9 % suuruisen transaktio- ja vakuutuskulun jälkeisestä nettomyyntihinnasta. (Transaktio- ja vakuutuskulu on tarkemmin eritelty edellisessä kappaleessa “2. Kalusteiden hinnoittelu ja hinnan lasku”)

  Kalusteiden hinta-arvio perustuu Mjukin asiantuntijoiden arvioon ja yli 20 000 aiemmin myydyn tuotteen pohjalta kerättyyn dataan. Arvioon vaikuttavat mm. huonekalun kunto, brändi ja kysyntä.

  Myydessään Mjukin kautta myyjä ansaitsee 50 % nettomyyntihinnasta aina 700 euroon asti ja 65 % 700 euron ylittävästä osuudesta. Komissioprosentti siis riippuu lopullisesta myyntihinnasta, mutta Myyjän osuus on aina vähintään 50 % nettomyyntihinnasta.

  Joissain tapauksissa, joissa Kaluste ei Mjukin arvion mukaan täytä Mjukin asettamia kriteereitä jällenmyyntiarvoltaan, saattaa Mjuk tarjota Myyjälle myös mahdollisuutta kierrättää Kaluste ilman myyntivoittoa. Näissä tapauksissa koko myyntihinta jää Mjukille. Tästä kommunikoidaan erikseen Myyjälle hinta-arvion yhteydessä.

  Myyjän myyntituotosta vähennetään mahdolliset noutokulut. Noutokulun suuruus riippuu Kalusteen kokoluokasta ja veloitetaan lähtökohtaisesti jokaisesta tuotteesta erikseen. Pienten Kalusteiden (kuten ruokatuoli, valaisimet) noutokulu on 20 euroa, keskikokoisten Kalusteiden (kuten nojatuoli tai pieni lipasto) 50 euroa ja suurikokoisten Kalusteiden (sohva, suurikokoiset ruokapöydät)75 euroa.

  Niissä tapauksissa, joissa myyntiin noudettavia Kalusteiita on suurempi kokonaisuus, lasketaan kokonaisnoutokulua tapauskohtaisesti. Jos Mjuk tarjoaa Myyjälle mahdollisuutta kierrätää Kalusteen ilman myyntivoittoa, ei näistä Kalusteista veloiteta myöskään noutokulua.

  b) Mjuk maksaa myyjälle Myyjälle tämän sopimuksen nojalla maksettavan määrän tilisiirrolla sille pankkitilille, jonka Myyjä on ilmoittanut myyntitoimeksiannon hyväksymisen yhteydessä. Myyjän vastuulla on toimittaa Mjukille kaikki tarvittavat tiedot maksun suorittamista varten. Myyjän vastuulla on varmistaa, että tilinumero on oikein. Mjuk ei vastaa väärälle tilille maksetusta tuotosta, jos toimitetuissa tiedoissa on ollut virhe.

  c) Myyntituotto maksetaan Myyjälle aina vasta silloin, kun maksu Kalusteesta on kokonaisuudessaan saatu maksupalveluntarjoajalta, ja Ostajan lakisääteinen palautusoikeus on umpeutunut. Ostajalle on lakisääteisesti taattava 14 vuorokauden palautusoikeus, joka lasketaan aina tilauksen todellisesta toimitus- tai vastaanottopäivästä.
  Mjuk käsittelee tilityksiä kahdesti kuussa, kuun 15. päivä ja kuun viimeinen päivä. Tilitys tehdään seuraavana mahdollisena käsittelypäivänä Ostajan palautusoikeuden umpeutumisen jälkeen. Maksusuorituksen käsittely saattaa viivästyä niissä tapauksissa, joissa Ostaja on valinnut tilaukselleen myöhäisemmän toimitusajan.

  2.2 Hinta-arvion muutos tai kalusteen hylkääminen:

  Kun Mjuk on noutanut Kalusteen Myyjän luota, tai Kaluste on vastaanotettu varastolle Myyjän tuomana, siirtyy Kaluste prosessissa eteenpäin kuntotarkistukseen. Kaikki Kalusteet käyvät tämän tarkistuksen läpi ennen myyntiprosessin aloittamista.

  Mjuk tekee kaikki hinta- ja tuottoarviot etäältä Myyjältä saatujen ennakkotietojen (kuten valokuvien) perusteella. Mikäli tarkastusprosessissa selviää, että Kalusteen kunto on oletettua huonompi, on Mjukilla oikeus laskea alustavaa hinta-arviota. Mahdollisen muutoksen Myyjä näkee omilta myyjän sivuilta.

  Mjuk voi myös kieltäytyä Kalusteen myynnistä, jos tarkistuksessa huomataan sen olevan ilmoitettua huonommassa kunnossa. Siinä tapauksessa Myyjä voi jättää Kalusteen Mjukille kierrätettäväksi pientä maksua vastaan, tai tulla itse noutamaan kahden (2) viikon sisällä veloituksetta. Myyjän tulee ilmoittaa noudosta erikseen Mjukille.

  Mikäli Mjuk ei saa vastausta Myyjältä Kalusteen hylkäysilmoitukseen kahden (2) viikon sisällä, on Mjukilla oikeus laittaa Kaluste myyntiin hinta-arviota alempaan hintaan, tai lahjoittaa se eteenpäin.

  Myyjä on velvollinen seuraamaan sähköpostiaan ja asiakassivujaan Kalusteiden myyntiin liittyvän kommunikaation helpottamiseksi. Mjuk ei ole velvollinen erikseen soittamaan Myyjälle myyntiin liittyvistä muutoksista, vaan kommunikaatio tapahtuu sähköpostin ja myyjäprofiilin välityksellä.

  3. Palveluntarjoajan vastuu ja kalusteiden vakuutus:

  Noudon jälkeen Mjuk kantaa vastuun Kalusteesta myyntiprosessin ajan. Myyjän turvaksi Mjuk vakuuttaa jokaisen myyntiin otetun Kalusteen mahdollisten vahinkojen varalta. Vakuutettu Kaluste korvataan Myyjälle voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

  Mikäli Kaluste vaurioituu Mjukin hallussa siten, ettei se enää kelpaa myytäväksi, ilmoitetaan asiasta erikseen Myyjälle.

  Mjukin vastuu rajoittuu Kalusteesta annetun alustavan ansainta-arvion keskiväliin. Jos arvioitu myyntituotto on esimerkiksi 200–300 euroa, on vakuutussumma 250 euroa ja niin edelleen.

  Mjuk ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Mjukin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai tapahtumasta, joka ei ole voinut olla kohtuudella ennakoitavissa tai jonka seurauksia ei olisi voinut välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, ja mahdolliset häiriöt kuljetuskalustossa.

  4. Myyntiaika ja myymättä jääneet tuotteet

  Mjuk sitoutuu myymään Kalustetta vähintään kahdeksan (8) kuukauden ajan. Mikäli Kalustetta ei ole myyty kahdeksan kuukauden aikana, Mjuk ottaa yhteyden Myyjään, joka voi päättää jatketaanko Kalusteen myyntiä.

  Myyjällä on oikeus noutaa Kaluste takaisin kahden viikon (tai erikseen sovitun ajan) sisällä Mjukin yhteydenotosta. Mikäli Myyjä ei nouda Kalustetta kahden viikon sisällä, Mjuk voi hävittää Kalusteen, lahjoittaa Kalusteen hyväntekeväisyyteen, kierrättää Kalusteen, tai jatkaa Kalusteen myyntiä ilman hintarajoituksia. Edellä mainituista toimenpiteistä ei koidu Myyjälle mitään kuluja.

  Mikäli Mjuk on ottanut myyntiin useamman identtisen Kalusteen (esimerkiksi useamman samalaisen ruokatuolin) samalta Myyjältä, on Mjukilla lupa jatkaa myyntiä myös mainitun kahdeksan kuukauden jälkeen, mikäli ainakin yksi kappale on myyty ennen määräajan päättymistä. Tällöin myyntiaikaa venytetään 12 kuukauteen.

  Myyjälle ilmoitetaan sähköpostitse myynnin etenemisestä, myydyistä Kalusteista, tuotevarauksista sekä siitä, kun myytävä Kaluste on toimitettu Ostajalle. Edellä mainitut tiedot löytyvät myös kirjautumalla Myyjän omille sivuille Mjukin verkkosivujen kautta.

  Mjuk pidättää oikeuden lopettaa Kalusteen myynnin ensimmäisen kuuden (6) kuukauden jälkeen ilman perustelua. Syynä tähän saattaa olla esimerkiksi arvioitua kalliimmaksi tai hankalammaksi osoittautunut myyntiprosessi, tai se, ettei Mjuk usko että Kalusteelle löydetään uusi koti kannattavaan hintaan. Tästä ilmotetaan erikseen Myyjälle.

  5. Myyntikanavat

  Kalusteiden ensisijainen myyntikanava on Mjukin oma verkkokauppa. Mjuk pidättää oikeuden käyttää myös muita myyntikanavia Kalusteen myynnissä. Mjuk voi käyttää esimerkiksi nettihuutokauppoja, suoramyyntiä, tai kumppaneidensa verkkokauppoja Kalusteen myynnin edistämiseksi.

  6. Palvelualue

  Mjuk noutaa Suomessa Kalusteita pääkaupunkiseudulta (Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Helsingistä) ja lähialueilta, Turusta ja Tampereelta. Mjuk tarjoaa Ostajalle toimitusmahdollisuuden koko Suomen alueelle, pois lukien saaristoalueet. Toimitus muualle kuin pääkaupunkiseudulle, Turkuun tai Tampereelle tapahtuu logistiikkakumppanin välityksellä.
  Mjuk toimii myös Ruotsissa. Kansainvälisen toimituksen ehdot saattavat poiketa kotimaan toimituksista esimerkiksi hinnoittelun tai toimitusaikojen puolesta.

  7. Kalusteen nouto

  a) Mjuk noutaa Kalusteen siitä osoitteesta, jonka sopimuksen osapuolet ovat sopineet myyntitoimeksiannon hyväksymisen yhteydessä. Kaluste noudetaan sinä päivänä, jonka osapuolet ovat sopineet Sivuston kautta.

  b) Noutopaikan on oltava Sivustossa määritellyllä palvelualueella (Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Espoo, tai Tampere/Turku). Mikäli noutopaikka sijaitsee palvelualueen ulkopuolella, eikä noudosta palvelualueen ulkopuolelta ole erikseen sovittu, Mjuk voi yksipuolisesti perua tämän sopimuksen ilmoittamalla tästä Myyjälle ennen noutoaikaa.

  c) Myyjä voi siirtää noutoajankohtaa milloin tahansa, kuitenkin viimeistään 48 tuntia ennen sovittua noutopäivää. Siirtoilmoitukset tehdään myyjän sivulla olevan noutokalenterin kautta varaamalla uusi aika. Vaihtoehtoisesti Myyjä voi olla yhteydessä Mjukiin sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@mjuk.fi.

  d) Myyjän vastuulla on toimittaa Mjukille tarkasti ja oikea-aikaisesti kaikki olennaiset tiedot Kalusteesta ja sen noutamisesta, vaikka Sivusto ei erikseen kysyisi tätä tietoa.

  e) Mikäli Myyjä ei ole paikalla tai tavoitettavissa Mjukin noutaessa Kalusteita, on Mjukilla oikeus periä 50 euron maksu Myyjältä epäonnistuneesta noudosta kulujen kattamiseksi.

  f) Mjukin kuljetustiimi tarkistaa Kalusteen noudon yhteydessä. Mjukilla on oikeus noutotilanteessa kieltäytyä ottamasta mitään Kalustetta myytäväksi, riippumatta siitä, mitä näissä ehdoissa tai muussa Myyjän ja Mjukin välisessä sopimuksessa on määritelty. Mjukin ei tarvitse erikseen esittää syytä päätökseen olla ottamatta Kalustetta myyntiin.

  g) Myyjä myöntää Mjukille oikeuden kuvata tai tallentaa Kaluste noudon aikana, kuten Mjukin sisäinen laaduntarkastus ja nouto-ohjeet vaativat.

  h) Myyjän tulee valmistella Kaluste Mjukin noutoa varten. Kalusteen tulee olla mahdollisimman helposti mukaan otettavissa, kulkuväylä noutoa varten on oltava esteetön, ja seinään tai kattoon kiinnitettävien kalusteiden (esimerkiksi valaisimien) on oltava valmiiksi irrotettuja. Kaikkien huonekalujen tulee olla kokonaisia ja kasattuja, ellei toisin ole erikseen sovittu. Kuljetustiimi voi kieltäytyä Kalusteen noudosta, jos he paikan päällä arvioivat, että Kalusteen kanto kahden kuljettajan voimin on liian hankalaa, tai Kalusteen siirtämisessä on riskinä Kalusteen rikkoutuminen.

  8. Kalusteen omistajuus

  Mjukia ei pidetä Kalusteen omistajana, vaikka Kaluste on Mjukin hallussa. Myyjä pysyy Kalusteen omistajana koko myyntiprosessin läpi, kunnes Kaluste on myyty.
  Myyntitoimeksiannon hyväksymisen jälkeen Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia Kalustetta takaisin kesken myyntiprosessin. Mjuk pidättää yksinoikeuden Kalusteen myyntiin koko myyntiprosessin ajan. Myyjällä on oikeus vaatia Kaluste takaisin, mikäli sitä ei saada myytyä kahdeksan (8) kuukauden aikana.
  Kalusteen omistajuus siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun Ostaja tekee tilauksen Mjukin verkkokaupasta. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia kaupan purkua tilauksen jälkeen.

  9. Myyjän tiedot

  Hyväksyessään myyntiehdot Myyjä hyväksyy, että Mjuk käsittelee ja tallentaa Myyjän tietoja. Mjuk tallentaa ainoastaan palvelun suorittamisen kannalta pakolliset yhteystiedot. Myyjä näkee kaikki Mjukin tallentamat tiedot profiilinsa "Omat tiedot"-osiosta, ja voi vapaasti muuttaa niitä tarvittaessa.

  Verkkokaupan käyttöehdot

  Mjuk Group AB (Y-tunnus 2988359-9) (“Mjuk”, "Palvelu", "Verkkokauppa") myy kalusteita ja sisustusesineitä (“Tuote”) yli 18-vuotiaille yksityishenkilöille ja yrityksille.

  Verkkokaupassa myytäviin Tuotteisiin sovelletaan käytettyjen tavaroiden, sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotusmenettelyä, eli tuotteiden vähennettävä ALV on 0. Poikkeuksena ovat ne Tuotteet, jotka ovat yksityishenkilöiden sijaan hankittu yritysyhteistyönä, jolloin marginaalivero ei päde ja verokanta on Suomessa 24 %. Kuljetuksen, rahtikulujen ja varastointikulujen ALV on Suomessa aina 24 %.

  Tuotteet toimitetaan Ostajalle Mjukin omalta varastolta Suomesta tai joissain tapauksissa suoraan kumppaneiden varastolta. Kuljetusmaksu määräytyy kuljetuksen etäisyyden ja Tuotteen koon/painon perusteella. Ulkomailta lähetettävistä tilauksista peritään erillinen rahtikulu, joka kattaa kansainvälisen lähetyksen kustannukset. Ostajan on mahdollisuus tarkistaa lopullinen kuljetuksen ja rahtikulun osuus aina kassanäkymässä ennen tilauksen vahvistusta.

  Mjuk pidättää oikeuden hintojen ja kuljetusmaksujen, sekä ehtojen muuttamiseen koska tahansa.

  1. Kalusteiden kunto

  Verkkokaupassa myytävien Tuotteiden laatu on tarkistettu Mjukin toimesta, ja kaikki Tuotteet on kuntoluokiteltu ennen myyntiin laittoa. Suurin osa Mjukin myymistä Tuotteista on käytettyjä. Tuotteet myydään siinä kunnossa, kuin ne ovat.

  Mjuk tähtää täyteen avoimuuteen, ja Tuotteiden mahdollisista puutteista pyritään aina ilmoittamaan. On kuitenkin luonnollista, että Tuotteissa on kulumaa ja ajan patinaa. Kuntoluokitus kertoo jokaisen yksittäisen Tuotteen kunnosta, ja Tuotteen mahdolliset virheet pyritään aina sisällyttämään kalusteiden tuotekuviin ja yksilöimään kirjallisesti kuntoluokituksen erillisen selitteen alla.

  Kuntoluokitus voi olla jokin seuraavista:

  • Upouusi/Käyttämätön: Täysin koskematon kaluste, joka ei ole ollut kotikäytössä

  • Ensiluokkainen: Erinomaisessa kunnossa oleva kaluste, jossa ei ole käytön jälkiä tai hyvin pieniä sellaisia. Mahdolliset viat eivät vaikuta huonekalun yleisilmeeseen

  • Hyvä: Hyväkuntoinen kaluste, jossa vähäistä arkikäytöstä koitunutta kulumaa

  • Kohtalainen: Kaluste on kulunut käytössä ja siinä on joitakin kosmeettisia epäkohtia

  • Kulunut: Korkealaatuinen tuote, joka on kulunut ajan myötä ja siinä on näkyviä naarmuja ja/tai painaumia, tai muuta kulumaa

  2. Tuotteiden aitous

  Mjuk tekee parhaansa varmistaakseen jokaisen myytävän Tuotteen aitouden myyjältä saatujen tietojen perusteella, tai verkostonsa asiantuntijoiden avulla. Tästä huolimatta Mjuk ei voi aina täydellä varmuudella taata myytävien Tuotteiden aitoutta. Mikäli oston jälkeen Tuotteesta selviää seikka, jolla on huomattava alentava vaikutus kalusteen arvoon, tulee Ostajan ilmoittaa siitä Mjukille vähintään 4 viikon sisällä tuotteen vastaanottamisesta sähköpostitse.

  3. Kalusteen tilaaminen

  Mjuk käsittelee tilauksia ainoastaan oman verkkokauppansa kautta. Mjuk lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse Ostajalle, jolloin tilauksesta tulee sitova.

  Tilauksen yhteydessä Ostaja hyväksyy toimitusehdot, ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Verkkokaupassa esiintyy hinnoittelu-, laskenta-, tai kirjoitusvirheitä ei Mjuk ole velvollinen toimittamaan tuotteita näiden virheellisten tietojen mukaisesti, vaan ne korjataan ennen tilauksen täyttämistä. Tällaisessa tilanteessa Ostaja voi luonnollisesti päättää, haluaako edelleen tilata kalusteen korjatuin ehdoin.

  4. Hinnat ja toimituskulut

  Ostaja voi Verkkokaupan kassalla valita toimitustavaksi kotiinkuljetuksen, tai Tuotteet voi halutessaan noutaa itse Mjukin varastolta osoitteesta Karhunkierros 5, 01640 Vantaa. Tuotteet tulee noutaa varaston aukioloaikojen puitteissa. Tuotteet on noudettava kahden (2) viikon sisällä tilauksen tekemisestä. Tämän jälkeen Mjukilla on oikeus veloittaa Ostajalta kohdan ”5. Tuotteen nouto- ja toimitusehdot, sekä varastointikulut
 ” alla erikseen määritelty varastointimaksu.
  Tuotteen hinta itsessään ei sisällä toimituskuluja. Toimituskulut määräytyvät Tuotteen koon, sekä toimitusosoitteen mukaan. Toimituskulut ilmoitetaan kassanäkymässä ennen, kuin Ostaja vahvistaa tilauksen verkkokaupan kautta.

  Tuotteen myyntihinta määräytyy Verkkokaupassa tilaushetkellä vallitsevan myyntihinnan mukaan. Mikäli Verkkokaupassa on ostetun Tuotteen noutohetkellä kampanjahintoja voimassa joillekin tuoteryhmille, ei tällä ole vaikutusta aikaisemmin ostetun Tuotteen myyntihintaan.

  Alennuksia, kuten koodilla lunastettavia etuja, ei voida myöntää jälkikäteen. Alennuksia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Alennuksia tai lahjakortteja ei voi vaihtaa rahaksi.

  5. Tuotteen nouto- ja toimitusehdot, sekä varastointikulut

  5.1. Kalusteen nouto ja varastointi

  Ostajan tulee noutaa tai vastaanottaa hänelle myyty Kaluste viimeistään kahden viikon kuluttua tilauksesta, ellei myöhäisemmästä toimituksesta ole erikseen sovittu. Tämä kuuluu Ostajan velvollisuuteen myötävaikuttaa kauppaan.

  Mikäli Ostaja ei noutotilauksissa pääse noutamaan Kalustetta kahden viikon sisällä, tai kykenee vastaanottamaan toimituksen vasta myöhempänä ajankohtana, on Mjukin perittävä Ostajalta varastointimaksu varastointikulujen kattamiseksi.

  Varastointimaksu alkanutta viikkoa kohden (alkaen kolmantena maanantaina ostopäivän jälkeen) on 35 € suurille Kalusteille (huonekalulava), 20 € keskikokoisille Kalusteille (EUR-lava) ja 10 € pienemmille Kalusteille (Alle 0,5 m2).

  Mikäli Ostaja ei kohtuullisen lisäajan kuluessa ole noutanut Kalustetta varastolta, voi Mjuk yksipuolisesti purkaa kaupan. Mjukilla on tällöin oikeus vaatia noutamattomasta tilauksesta edellä mainittujen varastointikustannusten mukainen vahingonkorvaus, joka vähennetään kauppasummasta rahan palautuksen yhteydessä.

  Mikäli Ostaja on pyytänyt Kalusteen toimitusta tai noutoa myöhemmälle ajankohdalle, ei palautuksen yhteydessä hyvitetä varastointimaksua.

  5.2. Kuljetuspalvelu

  Kuljetuspalvelu kattaa toimitukset koko Suomeen (pl. saaristoalueet, kuten esimerkiksi Ahvenanmaa, Suomenlinna tai Turun saaristo).

  Toimitukset operoidaan joko Mjukin oman kuljetuspalvelun, tai Postin kautta. Postin rahtitoimituksissa Ostajan on itse vastattava sisäänkannosta. Mjukin omissa kuljetuksissa (Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere ja lähialueet) sisäänkanto voidaan tarjota niissä tapauksissa, joissa kuljetustiimi ja Mjukin henkilökunta arvioivat tämän olevan turvallista. Kuljetustiimi voi kieltäytyä Kalusteen sisäänkannosta, jos he paikan päällä arvioivat, että Kalusteen kanto kahden kuljettajan voimin on liian hankalaa, tai Kalusteen siirtämisessä on riskinä Kalusteen rikkoutuminen.

  Toimituskulut vaihtelevat palvelualueen mukaan ja perustuvat postinumeroon, sekä Kalusteen kokoluokkaan. Toimituksen hinta lasketaan automatisoidusti.

  Yhteystietoihin tulee liittää puhelinnumero, josta Ostaja tavoitetaan toimituksen yhteydessä Mjukin, tai yhteistyökumppanin toimesta.

  6. Maksaminen

  Mjukin verkkokauppa tukee useita maksutapoja. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimivat Klarna Oy (2247127-6) sekä Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Tiliotteella ja korttilaskulla näkyy maksun saajana joko Klarna Oy tai Paytrail Oyj, jotka välittävät maksun kauppiaalle. Maksupalveluntarjoajilla on maksulaitoksen toimilupa.

  7. Toimitusaika

  Mjuk toimittaa myymänsä tuotteet Ostajalle joko omaa kuljetuskalustoaan käyttäen, tai kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella.
  Tuotteiden toimitusajat määräytyvät tuotekohtaisesti. Toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta ja lähetyksen määränpäästä. Kansainvälisten tilausten toimitusaika saattaa olla pidempi.
  Mjuk ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Mjuk varaa itselleen oikeuden toimittaa tilatut tuotteet eri lähetyksissä.

  8. Kalusteen palauttaminen

  Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa tilaus, tai palauttaa Verkkokaupasta ostamansa käyttämätön tuote 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä Mjukille.

  Tuote tulee palauttaa välittömästi tilauksen peruuttamisen jälkeen. Palautus- tai peruutusilmoitus voidaan tehdä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@mjuk.fi.

  Kun Ostaja on vastaanottanut tuotteen, hänen on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää Tuotteen. Jos palautettua Tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on Mjukilla oikeus olla vastaanottamatta palautusta ja olla hyvittämättä Tuotteen hintaa.

  Mjuk vastaa peruutettujen Tuotteiden palautuskustannuksista ainoastaan pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), Turussa ja Tampereella, sekä niillä paikkakunnilla, jotka osuvat Mjukin ajoreitille edellämainittuihin kaupunkeihin. Ajoreitti suunnitellaan alkavaksi varastolta, joka sijaitsee osoitteessa Karhunkierros 5, 01640 Vantaa.

  Etämyyntilainsäädännön (Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38) mukaisesti Ostaja on vastuussa tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista, jollei Mjuk erikseen ole sitoutunut vastaamaan niistä. Mjuk hyvittää Ostajalle peruutettujen tuotteiden arvon sitä maksutapaa käyttäen, jolla Ostaja on maksanut tuotteen, mikäli Ostaja ei nimenomaisesti hyväksy palautussuoritusta muulla maksutavalla.

  Mjuk suorittaa vastaanottamiensa maksusuoritusten palautuksen ilman viivettä ja kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa Ostajan peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

  Mjukilla on oikeus pidättäytyä maksujen palautuksesta, kunnes Mjuk on saanut Tuotteen takaisin, tai kunnes Ostaja on osoittanut lähettäneensä Tuotteen. Kotiinkuljetustilauksissa Mjuk ei palauta alkuperäistä toimituskulua.

  Ostajalle ei aiheudu kustannuksia maksusuoritusten palauttamisesta. Mikäli Ostaja peruuttaa Tuotteen tilauksen, Ostajalle hyvitetään Tuotteesta Ostajan maksama hinta, vaikka Tuotteen hinta olisi myöhemmin muuttunut.

  9. Reklamaatiot

  Asiakkaan tulee tehdä reklamaatioilmoitus virheellisestä Tuotteesta Mjukille viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@mjuk.fi.

  Mjuk ei vastaa Ostajan aiheuttamista vaurioista, kuten Kalusteen väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta johtuvista vioista. Kaikkien kalusteiden runko tarkistetaan laatutarkastuksen yhteydessä mutta Mjuk ei voi valmistajan tavoin voi tarjota runkotakuuta kalusteille. Asiakkaan reklamoidessa normaalikäytössä vaurioituneesta tai hajonneesta rungosta yhden (1) kuukauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta, käsittelee Mjuk reklamaatiot tapauskohtaisesti löytääkseen sopivan ratkaisun yhdessä Ostajan kanssa.

  Mjuk käsittelee myös myöhemmin saapuvat reklamaatioilmoitukset, mutta ei ole korvausvelvollinen, mikäli tieto vaurioituneesta Tuotteesta saapuu yli kuukausi Tuotteen toimituksen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa Mjukilla ei voi olla varmuutta siitä, miten Tuotetta on ostotapahtuman jälkeen käsitelty, varastoitu tai huollettu.

  10. Lisäehdot

  Ilmiselvien virheiden ilmetessä, esimerkiksi Tuotteiden hinnoittelussa, Mjukilla on oikeus perua tapahtunut kauppa ja jättää virheellisesti hinnoiteltu Tuote toimittamatta. Tällöin Mjuk palauttaa kauppasumman Ostajalle.

  Muut ehdot

  Tämä sopimus edellyttää, että myyjä syöttää tiettyjä tietoja ja tekee tiettyjä valintoja tämän sopimuksen yhteydessä Sivuston kautta. Myyjän Sivuston käyttöä ohjaa se, että tietyt Mjuk.fi verkkosivuston käyttöehdot (“Käyttöehdot”), jotka täten liitetään tähän sopimukseen. Jokaisella aktivoidulla termillä, jota käytetään tässä sopimuksessa, mutta jota ei ole muuten määritelty, on käytössään ehtojen mukainen merkitys.