Ensimmäisestä tilauksesta 10% alennus koodilla EKA

Ehdot

Mjuk myyntipalvelu

Mjuk Group AB (Y-tunnus 2988359-9) (“Mjuk” tai ”Me”) tuottaa käytettyjen kalusteiden ja sisustusesineiden myyntipalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Kalusteiden myyntimuoto on provisiokauppa, jossa tuotteen omistaja (”Myyjä”) on yksityishenkilö tai yritys, mutta ostaja (”Ostaja”) ostaa ja tekee kaupan Mjukin kanssa. Hyväksyessään myyntitoimeksiannon ennen kalusteen noutoa Myyjä hyväksyy nämä myyntiehdot. Mjuk käsittelee, kuvaa, hinnoittelee, paketoi ja varastoi kalusteet myyntiprosessin ajaksi. Kun tuote on ostettu Mjuk huolehtii kalusteen toimittamisesta Ostajalle. Mjuk vastaa mahdollisista palautuksista ja niiden käsittelystä, asiakaspalvelusta sekä myyntituottojen maksamisesta Myyjälle. Mjuk soveltaa käytettyjen tavaroiden myynnissä arvonlisäverolain (AVL 79 a §) mukaista marginaaliverotusmenettelyä. Käytettyjen tuotteiden arvonlisävero on siis 0 %. Sen sijaan postituskuluissa ja kuljetus- tai mahdollisissa varastointikuluissa on 24 % arvonlisävero. Mjuk pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin koska tahansa. Muutosoikeus koskee myös hinnoittelua, myyntiprosessia ja myyntituotto-osuuksia/ provisiota.

1. Myytävät kalusteet

Mjuk noutaa myytäväksi käytettyjä kalusteita ja sisustusesineitä. Tuotetyypit, joita myymme ovat sohvat, tuolit ja nojatuolit, pöydät, valaisimet ja kaapit sekä hylly ja muut säilytyskalusteet. Myyntiin otetaan myös mattoja ja erilaisia sisustusesineitä. Sänkyjä ja kodinkoneita Mjuk ei myy. Kalusteiden on oltava laadukkaita ja myyntikelpoisia mikä edellyttää sitä, että kaluste on hyväkuntoinen ja ehjä. Kalusteessa ei esimerkiksi voi olla isoja repeämiä tai rakenteellisia vaurioita. Mjuk käsittelee mahdollisuuksien mukaan myyntiin otettavat kalusteet mutta pinttynyttä liikaa emme kuitenkaan saa irti emmekä täten voi ottaa likaisia tuotteita myyntiin. Mjuk pidättää oikeuden valita mitkä tuotteet ottaa myyntiin Myyjän toimittamien tietojen perusteella ja jokaisen Kalusteen on läpäistävä Mjukin laatukriteerit. Jokaisen tuotteen kunto ja myyntikelpoisuus arvioidaan erikseen. Myytävillä tuotteilla on oltava käypä jälleenmyyntiarvo, joka on minimissään 200 € isoille kalusteille, 140 € keskikokoisille kalusteille ja 50 € pienille kalusteille. Tämän takia esimerkiksi monet Ikea-tuotteet saattavat olla jälleenmyyntiarvoltaan liian alhaisia eikä niitä täten oteta myyntiin.

Mjuk pidättää oikeuden kieltäytyä kalusteen myyntiinotosta noudon tai kalusteiden vastaanottamisen yhteydessä, mikäli laatukriteerit eivät täytykään esim. kalusteen ollessa huonommassa kunnossa kuin saatujen tietojen perusteella on oletettu.

Mikäli varastolla tehtävän laatutarkastuksen ja kuntoluokittelun aikana selviää, jokin seikka, joka oleellisesti vaikuttaa kalusteen myyntiarvoon, tästä ilmoitetaan erikseen myyjälle. Katso kohta 2.1.

2. Kalusteiden hinnoittelu

Ennen myyntitoimeksiannon hyväksymistä Myyjä saa Mjukilta arvion Kalusteen nettomyyntihinnasta sekä omasta ansainnasta. Myyntihinta asetetaan kunnon, iän merkin, markkinahinnan ja kysynnän perusteella. Kaluste laitetaan aina myyntiin hinta-arvion mukaisella tai korkeammalla hinnalla ja alkuperäinen hinta pidetään aina vähintään 2 viikkoa ellei hinnoittelussa heti tuotteen julkaisun jälkeen havaita huomattavaa virhettä. Tuotteen julkaisemisen jälkeen Mjuk seuraa aktiivisesti kalustekohtaista kysyntää ja klikkikertoja ja hintaa voidaan asteittain muokata. Mjukin on ajoittain reagoitava markkinatilanteeseen ja pidettävä oikeus käyttää esimerkiksi alennuskampanjoita kalusteiden myynnin tehostamiseksi. Mahdollinen kampanjahinta vaikuttaa sekä Mjukin provisioon, että myyjän tuottoon. Premium tuotteiden kohdalla pohjahinta on maksimissa 30% alempi kuin alkuperäisen hinta-arviohaarukan alaraja. Mjuk ilmoittaa aina erikseen Myyjälle jos huonekalu luokitellaan Premium-tuotteeksi. Mjuk ei laske myyntihintaa tämän alle ilman Myyjältä erikseen saatua suostumusta. Mjukin on erityistilanteita varten pidätettävä oikeus laskea normaalien kalusteiden myyntihintaa alkuperäisen hinta-arvion alarajasta prosessin aikana 70 %. Näin alas hintaa ei kuitenkaan koskaan lasketa, ellei kalusteen kunto ollut huomattavasti olettettua huonompi tai kaluste ei aktiivisesta markkinoinnista huolimatta ole mennyt kaupaksi yli puolen vuoden aikana.

Alustavan hinta-arvion asiakas näkee myyjäprofiilistaan.

2.1 Hinta-arvion muutos tai kalusteen hylkääminen

Kun Mjuk on noutanut kalusteen asiakkaan luota kaikki kalusteet käsitellään ja niiden laatu tarkastetaan kuntoluokituksprosessin yhteydessä Mjukin varastolla. Mikäli tarkastuksessa selviää, että kalusteen kunto tai laatu on huomattavasti oletettua alhaisempi ja tämän takia alustava hinta-arvio liian korkea ilmoitetaan päivitetty hinta-arvio myyjälle sähköpostitse. Päivitetty hinta-arvio näkyy myös myyjän omilla sivuilla. Sama koskee kalusteita, joiden olevan myyntiin kelpaamattomassa kunnossa. Tästäkin ilmoitetaan erikseen myyjälle sähköpostitse ja tuotteen status päivittyy myyjän omilla sivuilla. Päivitetyn hinta-arvion saapuessa tai hylkäysilmoituksen saapuessa myyjä voi hyväksyä uuden hinta-arvion/ antaa Mjukin lahjoittaa kalusteen sitä tarvitsevalle ilmaiseksi tai myyjä voi noutaa kalusteen Mjukin varastolta kahden (2) viikon sisällä. Mikäli Mjuk ei saa vastausta myyjältä hinta-arvion muutosilmoitukseen tai kalusteen hylkäysilmoitukseen kahden (2) viikon sisällä tai myyjä ei ole noutanut kalustetta kahden (2) viikon sisällä ilmoitettuaan, että hän haluaa noutaa kalusteen takaisin, on Mjukilla oikeus laittaa kaluste myyntiin alemmalla hinnalla tai lahjoittaa se eteenpäin.Asiakas on velvollinen seuraamaan sähköpostiaan ja asiakassivujaan kalusteiden myyntiin liittyvän kommunikaation helpottamiseksi. Mjuk ei ole velvollinen erikseen soittamaan asiakkaalle myyntiin liittyvistä muutoksista, vaan kommunikaatio tapahtuu sähköpostin ja myyjäprofiilin välityksellä.

3. Vastuu ja kalusteiden vakuutus

Noudon jälkeen Mjuk-kantaa kalusteesta vastuun myyntiprosessin läpi. Myyjän turvaksi Mjuk vakuutta, jokaisen myyntiin otetun kalusteen. Mikäli kaluste Mjukin hallussa ollessa vaurioituu niin ettei se enää kelpaa myytäväksi asiasta ilmoitetaan erikseen Myyjälle ja vakuutettu kaluste korvataan Myyjälle näiden ehtojen mukaisesti. Mjukin vastuu rajoittuu kalusteesta annetun hinta-arvion alarajaan ja Mjuk maksaa vauriotilanteessa myyjälle saman kokoisen korvauksen kun jos kaluste olisi myyty hinta-arvion alarajan mukaisella nettohinnalla. Mjuk ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai tapahtumasta, joka ei ole voinut olla kohtuudella ennakoitavissa tai jonka seurauksia ei olisi voinut välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, ja mahdolliset häiriöt kuljetuskalustossa.

4. Myyntiaika ja myymättä jääneet tuotteet

Mjuk sitoutuu myymään Kalustetta vähintään kahdeksan (8) kuukauden ajan. Mikäli Kalustetta ei ole jostain syystä saatu myytyä tämän kahdeksan kuukauden aikana, ottaa Mjuk yhteyden Myyjään, joka voi päättää, mikäli Kalusteen myyntiä jatketaan.

Myyjällä on oikeus halutessaan noutaa Kaluste takaisin kahden viikon (tai sovitun ajan) sisällä Mjukin yhteydenotosta. Mikäli Myyjä ei nouda Kalustetta kahden viikon sisällä, toimii Mjuk parhaaksi näkemällään tavalla. Mjuk voi tällöin esimerkiksi lahjoittaa Kalusteen hyväntekeväisyyteen, kierrättää Kalusteen, tai jatkaa Kalusteen myyntiä ilman hintarajoituksia. Mistään edellä mainituista toimenpiteistä ei laskuteta Myyjältä koskaan mitään erikseen.

Mikäli Mjuk on ottanut myyntiin useamman identtisen Kalusteen (esimerkiksi 8. samalaista tuolia) samalta Myyjältä, on Mjukilla lupa jatkaa myyntiä myös mainitun kahdeksan kuukauden jälkeen, mikäli ainakin yksi kappale on myyty ennen määräajan päättymistä. Tällöin myyntiaikaa venytetään 12 kuukauteen.

Myyjälle ilmoitetaan aina sähköpostitse myynnin etenemisestä, myydyistä tuotteista, tuotevarauksista ja siitä kun myytävä Kaluste on toimitettu ostajalle. Samat tiedot näkyvät myös Myyjän omilla sivuilla Mjukin verkkosivuilla.

5. Myyntikanavat

Kalusteiden ensisijainen myyntikanava on Mjukin oma verkkokauppa. Mjuk pidättää kuitenkin oikeuden käyttää myös muita myyntikanavia Kalusteen myynnissä. Mjuk voi käyttää esimerkiksi nettihuutokauppoja, suoramyyntiä, tai kumppaneidensa verkkokauppoja Kalusteen myynnin edistämiseksi.

6. Palvelualue

Mjuk noutaa Kalusteita pääkaupunkiseudulta (Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Helsingistä), sekä Turusta ja Tampereelta. Tampereella ja Turussa emme toistaiseksi voi tarjota yhtä joustavia nouto ja toimitusaikoja kuin PK-seudulla. Mjuk tarjoaa toimitusvaihtoehdon Ostajalla logistiikkakumppanin kautta koko Suomen alueelle, poislukien saaristoalueet. Kumppaneiden kautta Mjuk myy myös Premium tuotteita kansainvälisesti.

7. Kalusteen nouto

a) Mjuk noutaa kunkin esineen siitä paikasta, sinä päivänä, jotka sopimuksen osapuolet ovat sopineet sivuston kautta myyntitoimeksiannon hyväksymisen yhteydessä.

b) Noutopaikan on oltava Sivustossa määritellyllä palvelualueella (Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Espoo, tai Tampere/Turku). Jos Noutopaikka sijaitsee nykyisen palvelualueen ulkopuolella, eikä noudosta palvelualueen ulkopuolelta ole erikseen sovittu, Mjuk voi mitätöidä tämän sopimuksen ja jättää kalusteet noutamatta.

c) Myyjä voi siirtää noutoajankohdan milloin tahansa mutta viimeistään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen sovitun mukaista noutopäivää. Esimerkiksi: jos Myyjä on valinnut Noutoajankohdaksi keskiviikon (17:00-19:00) on Myyjän ilmoitettava Mjukille ajankohdan siirrosta viimeistään maanantaina kello 17.00. Siirtoilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen shipping@mjuk.fi.

d) Myyjän vastuulla on toimittaa Mjukille kaikki olennaiset tiedot tuotteesta, tai kohteen noutamisesta riippumatta siitä, kysyvätkö sivustossa olevat kysymykset nimenomaan tätä tietoa. Jos jokin tärkeä tieto tuotteesta ei ole erikseen pyydetty sivustosta, myyjän vastuulla on ennakoivasti ja oikea-aikaisesti ja tarkasti ilmoittaa tästä Mjukille.

e) Mikäli Myyjä ei ole paikalla tai tavoitettavissa Mjukin saapuessa noutamaan kalusteita, on Mjukilla oikeus periä 50 euron maksu Myyjältä epäonnistuneesta noudosta kulujen kattamiseksi. Riippumatta siitä, mitä näissä ehdoissa, tai muussa Myyjän ja Mjukin välisessä sopimuksessa on määritelty, Mjukilla on oikeus kieltäytyä ottamasta mitään Kalustetta myytäväksi, kun Mjukin noutotiimi tarkistaa Kalusteen noudon aikana. Mjukin ei tarvitse erikseen esittää syytä päätökseen olla ottamatta Kalustetta.

f) Myyjä myöntää täten Mjukille oikeuden kuvata tai tallentaa kohteen noudon aikana, kuten Mjukin sisäisen laadun tarkastuksen ja nouto-ohjeiden mukaan vaaditaan.

g) Myyjän tulee valmistella kaluste Mjukin noutoa varten: Kalusteen pitää olla mahdollisimman helposti mukaan otettavissa, kulkuväylän kalusteelle on oltava esteetön ja seinään tai kattoon kiinnitettävien kalusteiden (esimerkiksi valaisimien) on oltava valmiiksi irrotettuja. Kaikkien huonekalujen tulee olla kokonaisia ja kasattuja, ellei toisin ole erikseen sovittu.

8. Kalusteen omistajuus

a) Mjukia ei missään vaiheessa pidetä Kalusteen omistajana, vaikka Kaluste onkin Mjukin hallussa. Myyjä pysyy kalusteen omistajana koko myyntiprosessin läpi, kunnes Kaluste on myyty. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia ja saada Kalustetta takaisin Mjukilta kesken myyntiprosessin, kun myyntitoimeksianto on hyväksytty. Mikäli kalustetta ei saada myytyä kuuden kuukauden aika Myyjä voi vaatia sen takaisin yllä olevien ehtojen mukaisesti.

b) Ostajan ostaessa Kalusteen Mjuk-storesta Kalusteen omistajuus siirtyy Myyjältä Kalusteen Ostajalle.

9. Tuoton jako

a) Myyjän myyntituotto lasketaan 11,9% transaktio- ja vakuutuskulujen jälkeisestä nettomyyntihinnasta. Transaktio- ja vakuutuskulut kattavat kalusteiden vakuutus-, käsittely-, sojaus- ja varastointikulut sekä maksupalvelutarjoajan (esimerkiksi Klarnan tai Paytrailin) palkkion. Komissiomalli toimii siten, että Myyjä ansaitsee 60% nettomyyntihinnasta 700 € saakka ja 70% 700 € ylittävästä osuudesta (poislukien mahdolliset noutokulut), jos Myyjä valitsee kalusteille noudon. Noutokulu luokitellaan jokaisen kalusteen kokoluokan mukaan: pienet kalusteet 15 € , keskikokoiset kalusteet 45 € ja suuret kalusteet 69 €. Mjuk maksaa jokaisen myydyn Kalusteen myyntituotto-osuuden Myyjälle kun Kaluste on myyty. Mjuk perii komissionsa ostajan maksamasta transaktio- ja vakuutuskulujen jälkeisestä nettomyyntihinnasta. Myyjän ansainta maksetaan Myyjälle kohdassa ”c)” määritellyllä tavalla. Hinta-arvioissa mainittuihin hintoihin lisätään yllä mainitut transaktio- ja vakuutuskulut verkkokaupassa näkyvien bruttohintojen muodostamiseksi Transaktio- ja vakuutuskulut ovat kokonaisuudessaan 11,9% bruttomyyntihinnasta. Mjuk ei erikseen peri maksua mistään myyntiprosessin vaiheesta ja kattaa kulunsa ainoastaan jälleenmyyntihinnasta saadusta provisiosta.

b) Mjuk maksaa myyjälle Myyjälle tämän sopimuksen nojalla maksettavat määrät tilisiirrolla Myyjän myyntitoimeksiannon hyväksymisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille tai erikoistapauksissa muulla kohtuullisella Mjukin valitsemalla menetelmällä. Myyjän vastuulla on toimittaa Mjukille kaikki tarvittavat tiedot maksun suorittamista varten.

c) Myyntituotot maksetaan Myyjälle vasta, kun maksu Kalusteesta on kokonaisuudessaan saatu maksupalvelutarjoajalta ja Ostajan lakisääteinen palautusoikeus on umpeutunut. Mjuk käsittelee tilityksiä kahdesti kuussa, kuun 15. päivä ja kuun 30. päivä. Ennen kun maksu voidaan suorittaa, on Ostajalle taattava 14 päivän lakisääteinen palautusoikeus verkkokaupasta ostetusta ja vastaanotetusta tuotteesta. Tilitys tehdään seuraavana mahdollisena käsittelypäivänä Ostajan palautusoikeuden umpeutumisen jälkeen.

10. Myyjän tiedot

Hyväksyessään myyntiehdot myyjä hyväksyy myös, että Mjuk käsittelee ja tallentaa myyjän tietoja. Mjuk tallentaa ainoastaan palvelun suorittamisen kannalta pakkolliset yhteystiedot ja myyjä voi koska tahansa nähdä Mjukin saamat tiedot profiilinsa "Omat tiedot"-osiosta ja muuttaa niitä tarvittaessa esimerkiksi tilinumeron tai osoitteen muuttuessa.

Mjuk-Storen ehdot

Mjuk Group AB (Y-tunnus 2988359-9) (“Mjuk” tai ”Me”) myy kalusteita ja sisustusesineitä yli 18-vuotiaille yksityishenkilöille ja yrityksille. Sovellamme käytettyjä Kalusteita myytäessä arvonlisäverolain (AVL 79 a §) mukaista marginaaliverotusta, jolloin myytävien tavaroiden arvonlisävero on 0 %. Kuljetusmaksuihin ja varastointimaksuihin sisältyy 24 % arvonlisävero. Tuotteet toimitetaan Ostajalle Mjukin omasta tai logistiikkakumppanin varastosta. Toimitus on maanlaajuinen ja kuljetusmaksu määräytyy Ostajan etäisyyden ja Kalusteen koon perusteella Mjuk pidättää oikeuden hintojen ja kuljetusmaksujen, sekä ehtojen muuttamiseen koska tahansa.

1. Kalusteiden kunto

Mjuk-storessa myytävien tuotteiden laatu on tarkistettu Mjukin toimesta ja ne on kuntoluokiteltu ennen myyntiin laittoa. Suurin osa Mjukin myymistä Kalusteista ovat käytettyjä ja ne myydän siinä kunnossa, kun ne ovat. Mjuk tähtää täyteen avoimuuteen ja pyrkii aina mainitsemaan Kalusteen mahdollisista puutteista, mutta on luonnollista, että Kalusteissa on kulumaa ja ajan patinaa. Mjukin viisi kuntoluokitusta kertovat jokaisen yksittäisen tuotteen kunnosta ja mahdollinen kuluma pyritään sisällyttämään kalustekuviin.

2. Tuotteiden aitous

Mjuk tekee parhaansa varmistaakseen, jokaisen myytävän tuotteen aitouden myyjältä saatujen tietojen perusteella tai verkostonsa asiantuntijoiden avulla. Mjuk ei tästä huolimatta voi aina 100% varmuudella taata myytävien kalusteiden aitoutta. Jos oston jälkeen ostetusta tuotteesta selviää seikka, jolla on huomattava alentava vaikutus kalusteen arvoon, tulee ostajan ilmoitta siitä Mjukille vähintään 4 viikon sisällä tuotteen vastaanottamisesta sähköpostitse, jotta asia voidaan selvittää.

3. Kalusteen tilaaminen

Tilaukset tehdään Mjukin verkkokaupassa osoitteessa www.mjuk.fi, tai muuta Mjukin hyödyntämää myyntikanaavaa käyttäen. Mjuk lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse Ostajalle, jolloin tilauksesta tulee sitova. Mjuk käsittelee kaikkia asiakastietoa luottamuksellisesti. Tilauksen ja Oston yhteydessä ilmoitettuja yhteystietoja ja maksutietoja käytetään ainoastaan tilauksen toimitukseen, tai mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseen. Tilauksen yhteydessä Ostaja hyväksyy toimitusehdot, ja sitoutuu täten noudattamaan niitä. Mikäli Mjukin sivustolla esiintyy hinnoittelu-, laskenta, tai kirjoitusvirheitä ei Mjuk ole velvollinen toimittamaan tuotteita näiden virheellisten tietojen mukaisesti ja ne korjataan ennen tilauksen täyttämistä. Tällaisessa tilanteessa Ostaja voi luonnollisesti päättää, haluaako edelleen tilata kalusteen korjatuin ehdoin.

4. Hinnat ja toimituskulut

Ostaja voi Mjukin verkkokaupan kassalla valita toimitustavaksi kotiinkuljetuksen, tai tuotteet voi halutessaan noutaa itse Mjukin varastolta osoitteesta Riihimiehentie 7, 01720 Vantaa. Kalusteet tulee noutaa varaston aukioloaikojen puitteissa. Kalusteet on noudettava kahden (2) viikon sisällä tilauksen tekemisestä, tai Mjukilla on oikeus veloittaa asiakkaalta kohdassa ”Varastointikulut” määritellyn varastointimaksun. Kalusteen hintaan ei itsessään kuulu toimitusta ja toimituskulut määräytyvät Kalusteen koon ja toimitusosoitteen mukaan. Kuljetusmaksun erittely näkyy kassasivulla. Erikoistilanteista, kuten ilmaisten kuljetusten kampanjoista, mainitaan tällöin erikseen myynti-ilmoituksessa. Kalusteen myyntihinta määräytyy verkkokaupassa tilaushetkellä vallitsevan myyntihinnan mukaan. Mikäli verkkokaupassa on esimerkiksi ostetun kalusteen noutohetkellä kampanjahintoja voimassa joillekin tuoteryhmille, ei tällä ole vaikutusta aikaisemmin ostetun kalusteen myyntihintaan.

Alennuksia, kuten koodilla lunastettavaa etua, ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin.

### 5. Tuotteen nouto- ja toimitusehdot, sekä varastointikulut


Ostajan tulee noutaa tai vastaanottaa hänelle myyty Kaluste. Tämä velvollisuus kuuluu osana Ostajan velvollisuuteen myötävaikuttaa kauppaan. 

Mikäli Ostaja ei noutotilauksissa pääse noutamaan Kalustetta kahden viikon sisällä, tai kykenee vastaanottamaan toimituksen vasta myöhempänä ajankohtana, on Mjukin perittävä Ostajalta varastointimaksu varastointikulujen kattamiskeksi. Varastointimaksu alkanutta viikkoa kohden on 35 € suurille Kalusteille (Huonekalulava), 20 € keskikokoisille Kalusteille (EUR-lava) ja 10 € pienemmille Kalusteille (Alle 0,5 m2).

Mikäli Ostaja ei kohtuullisen lisäajan kuluessa ole noutanut Kalustetta varastolta, voi Mjuk purkaa kaupan. Mjukilla on tällöin oikeus vaatia noutamattomasta tilauksesta edellä mainittujen varastointikustannusten mukainen vahingonkorvaus, joka vähennetään kauppasummasta rahan palautuksen yhteydessä.

Mikäli Ostaja on pyytänyt Kalusteen toimitusta myöhemmälle ajankohdalle, ei palautuksen yhteydessä hyvitetä varastointimaksua.

6. Maksaminen

Mjuk tukee kaikkia normaaleja ja turvallisia maksutapoja aina verkkopankki- ja erämaksusta, laskuun ja luottokorttimaksuun. Verkkopankkimaksulla tai luottokortilla maksaessa saajana näkyy Mjuk Group AB.

7. Toimitusaika

Mjuk toimittaa kalusteen suoraan Ostajan kotiin logistiikkakumppanin avulla tai omia henkilöstöresursseja ja kuljetuskalustoa käyttäen. Mjuk pidättää oikeuden jakaa Ostajan yhteystiedot kuljetusliikkeen kanssa, jotta Kaluste voidaan toimittaa Ostajalle. Logistiikkakumppanin edustaja ottaa yhteyden Ostajaan ja sopii erikseen Kalusteen toimituksesta puhelimitse tai sähköpostitse. Keskimääräinen toimitusaikamme on 4 arkipäivää, mutta saattaa vaihdella paikkakunnan mukaan. Mjuk ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Mjuk ilmoittaa huomattavista poikkeuksista toimitusaikoihin verkkosivuillaan.

8. Kalusteen palauttaminen

Kalusteilla on 14 vrk:n palautusoikeus. Palautuksen yhteydessä Ostajan on ilmoitettava yhteystietonsa sekä sähköpostiin lähetetty tilausnumero. Kalusteen on oltava samassa kunnossa, kuin vastaanotettaessa. Palautuksen jälkeen kauppasumma palautetaan Ostajalle ilman viivettä, viimeistään 14 vrk:n kuluttua tavaran takaisin saannista. Lisäohjeita kalusteen palautukseen liittyen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mjuk.fi. Huomioithan, että palautuksissa Mjuk palauttaa ainoastaan Kalusteen myyntihinnan. Kotiinkuljetustilauksissa Mjuk ei palauta alkuperäistä toimituskulua.

Ostajan käyttäessä palautusoikeuden noutamattomalle Kalusteelle, jossa tilauksen noutoaika tai toimitusaika on ylittynyt kohdassa "5. Tuotteen nouto- ja toimitusehdot, sekä varastointikulut" mainittavan kaksi viikkoa, on Mjukilla oikeus veloittaa noutamattomasta tai toimittamattomasta tilauksesta varastointikulut.

9. Reklamaatiot

Asiakkaan tulee viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanotosta tehdä reklamaatioilmoitus virheellisestä tuotteesta Mjukille joko puhelimitse p. +358 400 844584, tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@mjuk.fi. Mjuk ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten Kalusteen väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Kaikkien kalusteiden runko tarkistetaan laatutarkastuksen yhtydessä mutta Mjuk ei esimerkiksi valmistajan tavoin voi tarjota runkotakuuta kalusteille. Asiakkaan reklamoidessa normaalikäytössä vauritoituneesta tai hajonneesta rungosta yhden (1) kuukauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta, käsittelee Mjuk reklamaatiot tapauskohtaisesti löytääkseen sopivan ratkaisun yhdessä ostajan kanssa. Mjuk käsittelee myös myöhemmin saapuvat reklamaatioilmoitukset muttei koskaan ole korvausvelvollinen saadessaan tiedon vauriotiuneesta kalusteest yli kuukauden kalusteen toimittamisen jälkeen, sillä Mjukilla ei voi olla varmuutta siitä miten kalustetta on ostotapahtuman jälkeen käsitelty, varastoitu tai huollettu.

10. Maksu-, osto- ja myyntiehdot

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimivat Klarna Oy (2247127-6) ja Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Klarna Oy/Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Maksupalveluntarjoajilla on maksulaitoksen toimilupa.

11. Lisäehdot

Ilmiselvien virheiden ilmetessä, esimerkiksi huonekalujen hinnoittelussa, Mjukilla on oikeus perua tapahtunut kauppa ja jättää virheellisesti hinnoiteltu huonekalu toimittamatta. Tällöin Mjuk palauttaa kauppasumman Ostajalle.

Muut ehdot

Mjuk.fi-sivuston käyttö Tämä sopimus edellyttää, että myyjä syöttää tiettyjä tietoja ja tekee tiettyjä valintoja tämän sopimuksen yhteydessä Sivuston kautta. Myyjän Sivuston käyttöä ohjaa se, että tietyt Mjuk.fi verkkosivuston käyttöehdot (“Käyttöehdot”), jotka täten liitetään tähän sopimukseen. Jokaisella aktivoidulla termillä, jota käytetään tässä sopimuksessa, mutta jota ei ole muuten määritelty, on käytössään ehtojen mukainen merkitys.

;