👻

  Integritetspolicy

  Uppdaterad 5 augusti 2021

  Denna integritetspolicy beskriver hur Mjuk Group AB ("Mjuk") behandlar sina kunders personuppgifter och användare av sina onlinetjänster och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

  Mjuk har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy om det anses nödvändigt och att informera de registrerade om alla väsentliga ändringar som görs.

  KONTROLLER Mjuk Group AB Företagsnummer: 2988359-9 Skeppsredaregatan 4 F 59 00140 Helsingfors

  E-post: kundservice@mjukhome.com

  Personuppgifter som samlas in och behandlas

  Mjuk samlar in och behandlar personuppgifter från användare av Mjuks onlinetjänster.

  Datainnehåll i registret

  Den information som lagras i kundregistret är minst den information som kunden lämnar vid registrering eller köp. Uppgifter som läggs till eller uppdateras av användaren själv eller av Mjuk lagras också i registret. Följande uppgifter kan behandlas i registret:

  • För- och efternamn, kön, födelsedatum, språk
  • Kontaktuppgifter: faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress.
  • Företagets namn och organisationsnummer, om kunden är ett företag.
  • Ett kontonummer samlas också in från användare av försäljningstjänsten för betalning av försäljningsintäkterna.
  • Uppgifter om transaktionen: ordernummer, beställningsdatum, beställda produkter och tjänster, leveransmetod, betalningsmetod*.
  • Marknadsföringsuppgifter: t.ex. riktade aktiviteter och uppgifter om deltagande i tävlingar och evenemang.
  • Uppgifter som samlas in om den använda enheten eller applikationen, t.ex. webbläsarversion, enhetstyp eller skärmstorlek.
  • Information om användning och beteende vid köp online, t.ex. sidladdningar, tid som spenderas på olika delar av webbplatsen.
  • Uppgifter som samlas in av tredje parte.

  *Mjuk lagrar aldrig personliga identifierare eller information från betalkort, bank-ID eller andra betalningsinstrument.

  Källor och insamling av uppgifter

  Uppgifter om den registrerade samlas främst in från den registrerade själv, från Mjuks system och tjänster som den registrerade använder, samt i samband med olika marknadsföringsaktiviteter. Uppgifter kan också samlas in och uppdateras från våra partners register och från myndigheter och företag som tillhandahåller tjänster som rör personuppgifter.

  Information om användningen av onlinetjänsterna samlas in med hjälp av cookies, vars användning beskrivs nedan i avsnittet om användning av cookies.

  Lagringstid för uppgifter

  Mjuk behandlar de registrerades personuppgifter så länge som kundrelationen pågår eller så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet eller tjänsten är giltig. Uppgifterna kan också sparas under längre perioder om det uttryckligen krävs enligt lag eller för att uppfylla rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter, till exempel på grund av garantiåtaganden.

  Dataskydd

  Kundregister lagras i system som skyddas av personliga lösenord. Personuppgifter skyddas mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst och avslöjande. Tillgång till kundregistret är begränsat till de anställda på Mjuk vars arbetsuppgifter kräver det.

  Användarrättigheter

  Användare av Mjuks webbutik eller försäljningstjänst har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter av skäl som hänför sig till deras speciella personliga situation. Om den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter kan detta leda till att Mjuk inte kan tillhandahålla sina tjänster till den registrerade.

  Enligt GDPR har dessutom varje användare av Mjuks onlinetjänster rätt att när som helst utöva sin rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter:

  • att få veta vilka personuppgifter om honom eller henne som har registrerats i registret
  • begära rättelse eller integrering av felaktiga eller inkorrekta personuppgifter om honom eller henne.
  • begära att de insamlade uppgifterna raderas.
  • att få sina personuppgifter i elektronisk form och rätten att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig, på de villkor som fastställs i lag.
  • att få begränsning av behandlingen av deras personuppgifter.

  Den registrerade måste göra en begäran om att utöva sina rättigheter genom att skicka en begäran till ovannämnda e-postadressen. Mjuk kan vägra att uppfylla den registrerades begäran på grundval av dataskyddslagstiftningen.

  Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

  Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om individen av någon anledning anser att Mjuk har behandlat personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen.

  Användning av cookies i Mjuks webbutik

  Mjuks onlinetjänster använder cookies för att förbättra tjänsterna, anpassa den totala användarupplevelsen och förbättra kvaliteten. Cookies används också för att rikta och anpassa marknadsföringen. De cookies som används på Mjuks webbplatser är indelade i fem huvudkategorier beroende på användningsändamålet: funktionella cookies, reklamcookies, utvecklingscookies och cookies för sociala medier.

  Funktionella cookies är cookies som är nödvändiga för att webbportalen och tjänsten ska fungera. Cookies möjliggör olika funktioner som språkval, uppdatering av kundvagnen och inloggning.

  Cookies för annonsering gör det möjligt för oss att rikta annonseringen så att den annonsering som visas på våra marknadsföringspartners webbplatser är av maximalt intresse för användaren.

  Utvecklingscookies används för att spåra hur webbplatser används, hur många sidor som läses eller hur länge en användare tillbringar på en viss sida i en onlinetjänst. Denna information används för att förbättra tjänsten och webbplatsen.

  Cookies som ställs in av sociala medier kan göra det möjligt att spåra en användares sidor om användaren samtidigt är inloggad på den sociala medietjänsten.