👻

  Villkor

  Försäljningstjänsten och avtalets partier

  Detta avtal innehåller villkoren för användningen av onlinetjänsten (“Tjänsten”) som Mjuk Group AB (Business ID 559330-1137) ("Mjuk" eller "Vi") uppehåller. Användaren godkänner dessa villkor då hen använder Tjänsten, köper produkter genom Tjänsten eller registrerar sig till Tjänsten. Mjuk förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Rätten att göra ändringar gäller även prissättning, försäljningsprocess och försäljningsandelen/provisioner.

  Mjuk erbjuder försäljningstjänster av begagnade möbler och inredning (“Möbel”) till privatpersoner och företag. För en provision sköter Mjuk försäljningsprocessen för Säljarens (“Säljaren”, “Användaren”) skull. Säljaren kan vara en privatperson eller ett företag.

  Köparen (“Köparen”, “Användaren”) handlar med Mjuk.

  Mjuk sköter alla delar av försäljningen, såsom hanteringen av möjliga returer, kundtjänst samt utbetalning av Säljarens försäljningsintäkter.

  Vid försäljning av begagnade varor är momsen 0 %. Undantag är produkter från företagssamarbeten. Då gäller den normala mervärdesskattenivån på 25 %. Porto- och leveransavgifter samt eventuella lagerkostnader är alltid belagda med 25 % moms.

  1. Möbler till salu

  Mjuk säljer begagnade Möbler och inredningsdetaljer till privatpersoner och företag. Mjuk accepterar Möbler på basis av en egen process där Möbelns individuella andrahandsvärde, kvalitet och säljbarhet bedöms baserat på förhandsuppgifterna som Säljaren angett.

  Mjuk förbehåller sig rätten att utan skild motivering avvisa Möblerna som inte uppfyller våra kriterier. Avvisning kan bland annat bero på ett lågt andrahandsvärde.

  Mjuk förbehåller sig rätten att avvisa en möbel vid pickup eller mottagning om kvalitetskriterierna inte uppfylls, till exempel om möbeln är i sämre skick än vad som framgår av den information som Säljaren angett.

  Möbeln kan också avvisas på lagret om det vid skick- eller kvalitetskontrollen konstateras att något väsentligt påverkar Möbelns försäljningsvärde. I sådana fall blir Säljaren alltid informerad. (Se punkt 2.1. Ändring av prisuppskattningen eller avvisning av möblerna.)

  2. Prissättning och prissänkningar

  Innan Säljaren överlåter försäljningen till Mjuk får hen en uppskattning av den egna vinstandelen samt Möbelns nettoförsäljningspris. Innan Möbeln publiceras på Mjuk adderas en hanteringsavgift på 14,9% som betalas av Köparen och således inte påverkar Säljarens vinstandel. Nettoförsäljningspriset är alltså Möbelns pris utan hanteringsavgiften.

  Hanteringsavgiften täcker bl.a. kostnaderna för Möbelns försäkring, hantering, skydd och förvaring samt betaltjänsternas ersättning (t.ex. Klarna och Paytrail).

  Mjuks experter fastställer det preliminära prisestimatet på basis av Möbelns skick, ålder, märke, marknadspris och efterfrågan.

  Målet är alltid att få det bästa möjliga priset för Möbeln. Mjuk förbehåller sig dock rätten att i särskilda situationer sänka nettoförsäljningspriset under det ursprungliga prisestimatet. Det preliminära prisestimatet är enbart en uppskattning och Mjuk kan därför inte garantera att möbelns nettoförsäljningspris är i enlighet med estimatet. Även marknadsläget samt försäljningsperiodens tidslängd påverkar Möbelns försäljningspris.

  Mjuk sänker inte Möbelns pris under de tre första försäljningsveckorna. Priset kan dock påverkas av marknadsföringskampanjer och Köparens reakoder. Mjuk måste tidvis reagera på marknadsläget och förbehåller sig rätten att använda sig av rabattkampanjer för att öka försäljningstakten. Ett eventuellt kampanjpris påverkar både Mjuks provision och säljarens vinst.

  I de enstaka fall, där möbelns försäljningstid är längre än vad som uppskattats, förbehåller sig Mjuk rätten att sänka priset med 50% under det ursprungliga prisestimatets lägsta prisgräns. Priset sänks gradvis under försäljningsprocessen.

  2.1 Fördelning av intäkterna

  a) Säljarens vinst räknas alltid från Möbelns nettoförsäljningspris, dvs. summan utan den adderade hanteringskostnaden. (Se stycket ovan: “2. Prissättning och prissänkningar”.) 
Möbelns prisuppskattning baserar sig på värderingar utförda av våra experter samt data från över 20 000 tidigare försäljningar. Värdet påverkas bl.a. av Möbelns skick, varumärke och efterfrågan.

  Som Säljare får du 50% av nettoförsäljningspriset upp till 7000 kr och 75% av värdet som överstiger 7000 kr. Kommisionsprocenten beror på det slutliga försäljningspriset men är alltid minst 65% av nettoförsäljningspriset.

  Möjliga pickupavgifter dras ifrån Säljarens vinst. Pickupavgifteh är produktspecifik och dras ifrån varje enskilda Möbel. Pickupavgiften för små Möbler (matbordsstolar, lampor) är 200 kr, medelstora Möbler (fåtölj, liten byrå) 500 kr och stora Möbler (soffor, stora matbord) 750 kr. Då du säljer flera än 5 möbler på en gång sänker vi pickupavgiften.

  I vissa fall, som vid stora produktmängder, kan pickupavgiften sänkas.

  Om Möbeln uppfyller våra kriterier men inte har tillräckligt högt värde för att tas till försäljning kan du välja att cirkulera den vidare utan vinst, men med gratis upphämtning. I sådana fall kommuniceras detta med Säljaren i samband med prisestimatet.

  Om Mjuk erbjuder möjligheten att cirkulera Möbeln utan vinst är upphämtningen gratis. Mjuk gör alla pris- och vinstestimat på basis av förhandsuppgifterna Säljaren skickat in (bl.a. bilder). Om Möbeln är i sämre skick än uppgett har Mjuk rätt att sänka prisestimatet. Säljaren kan se möjliga ändringar på sina Mjuk-sidor.

  b) Mjuk betalar beloppet de är skyldiga Säljaren enligt detta avtal genom banköverföring till det bankkonto som Säljaren angett vid godkännande av försäljningsordern. Det är Säljarens ansvar att förse Mjuk med all information som krävs för att genomföra betalningen. Det är Säljarens ansvar att se till att kontonumret är korrekt. Mjuk ansvarar inte för försäljningsvinster som betalas till fel konto på grund av felaktig försedd information.

  c) Intäkterna från försäljningen betalas till Säljaren först när hela betalningen för Möbeln har mottagits från betaltjänstleverantören och Köparens lagstadgade returrätt har löpt ut. Köparen måste garanteras en returrätt på 14 dagar ifrån den dagen Köparen tagit emot beställningen.

  Mjuk hanterar betalningar två gånger i månaden. Betalningsdagarna är den 15:e och 30:e varje månad. Betalningen sker på den nästkommande betalningsdagen efter Köparens returrätt har löpt ut. Betalningen kan dröja om Köparen väljer ett sent leveransdatum.

  2.2 Ändring av prisuppskattningen eller avvisning av möblerna

  När Mjuk har hämtat eller mottagit Möbeln på lagret är inspektion det nästa steget i processen. Alla Möbler går igenom en inspektion innan de kan säljas.

  Mjuk estimerar Möbelns pris endast på basis av förhandsuppgifter (t.ex. bilder) som Säljaren angett. Ifall inspektionen visar att möbelns skick eller kvalitet är betydligt sämre än förväntat har Mjuk rätten att avvisa Möbeln på lagret. I dessa fall meddelas Säljaren om avvisningen på sina kundsidor.

  Om Möbeln är i sämre skick än uppgett vid inspektion kan Mjuk neka försäljning. Vid nekad försäljning erbjuds återvinning mot en liten kostnad eller kostnadsfri egen upphämtning inom två (2) veckor. Säljaren måste meddela Mjuk om upphämting skilt.

  Om Mjuk inte har fått svar från Säljaren på meddelandet om avvisningen inom två (2) veckor har Mjuk rätten att sälja Möbeln till ett lägre pris eller donera den.

  Säljaren är skyldig att övervaka sin e-post och sina kundsidor för att underlätta kommunikationen gällande försäljningen av möblerna. Mjuk är inte skyldig att ringa kunden om ändringar i försäljningen, utan kommunikationen sker via e-post och Säljarens kundprofil.

  3. Tjänsteleverantörens ansvar och försäkring av möblerna

  Efter pickup ansvarar Mjuk för Möblerna genom hela försäljningsprocessen. För att skydda Säljaren försäkrar Mjuk alla Möbler som accepteras till salu i händelse av skadestånd. Om en Möbel skadas under tiden den är i Mjuks besittning så att den inte längre är lämplig för försäljning, informeras säljaren och den försäkrade Möbeln ersätts i enlighet med dessa villkor.

  Mjuks ansvar är begränsat till medeltalet av Säljarens uppskattade försäljningsvinst. Om den uppskattade vinsten t.ex. är 2000-3000 kr blir ersättningsbeloppet 2500 kr etc.

  Mjuk ansvarar inte för skador som orsakats av ett hinder eller en händelse utanför dess kontroll, som inte kunde förutses eller vars konsekvenser inte kunde undvikas. Force majeure omfattar, men är inte begränsat till, sjukdom hos personalen, bränder, naturkatastrofer och eventuella problem med transportutrustningen.

  4. Försäljningsperiod och osålda produkter

  Mjuk förbinder sig att sälja Möbeln under minst åtta (8) månader. Om Möbeln av någon anledning inte har sålts inom denna period, kommer Mjuk att kontakta Säljaren, som kan besluta om hen vill fortsätta Möbelns försäljning.

  Säljaren har rätt att hämta Möbeln inom två (2) veckor (eller annan överenskommen tidsperiod) efter att Mjuk kontaktat henom. Om Säljaren inte hämtar Möbeln inom två veckor, kan Mjuk donera Möbeln till välgörenhet, återvinna Möbeln eller fortsätta att sälja Möbeln utan prisbegränsningar. Säljaren kommer inte att debiteras för någon av de ovanstående åtgärderna.

  Om Mjuk har tagit emot flera identiska Möbler (t.ex. 8 identiska stolar) från samma Säljare, har Mjuk rätt att fortsätta försäljningen även efter de ovannämnda åtta månaderna, förutsatt att minst ett exemplar har sålts innan tidsfristen löper ut. I detta fall kommer försäljningstiden förlängas till 12 månader. Säljaren kommer alltid informeras via e-post om försäljningens förlopp, sålda Möbler, vilka reservationer som gjorts och när de sålda Möblerna har levererats till Köparen. Samma information kommer också att visas på Säljarens egna kundsida.

  Mjuk förbehåller sig rätten att avsluta Möbelns försäljning efter de första sex (6) månaderna utan särskild motivering. Orsaken kan vara en dyrare eller svårare försäljningsprocess än förväntat eller att Möbeln inte enligt Mjuks bedömning kan säljas till ett lönsamt pris. Säljaren meddelas om detta.

  5. Försäljningskanaler

  Den primära försäljningskanalen för möbler är Mjuks egna webshop. Mjuk förbehåller sig dock rätten att använda andra försäljningskanaler för att sälja möblerna. Mjuk kan till exempel använda sig av onlineauktioner, direktförsäljning eller samarbetande onlinebutiker, för att underlätta försäljningen av Möblerna.

  6. Serviceområde

  Mjuk samlar in möbler från Storstockholm och Uppsala. Mjuk erbjuder Köparen leveransalternativet via en logistikpartner i hela Sverige, förutom i vissa delar av skärgården. Leverans utanför Storstockholm och Uppsala utförs genom logistiska samarbetspartners.

  Mjuk är dessutom verksam i Finland och det är även möjligt att köpa Möbler från urvalet i det finska lagret. Villkor angående t.ex. prissättning och leveranstider för internationell leverans kan skilja sig från inrikes leveranser.

  7. Möbelpickup

  a) Mjuk hämtar varje Möbel på den plats och det datum som avtalsparterna har kommit överens om i samband med godkännandet av prisestimatet. Möbeln hämtas på datumet parterna har kommit överens om i Tjänsten.

  b) Pickup-platsen måste vara inom det serviceområde som anges på Vår nätsida. Om pickup-platsen ligger utanför det aktuella serviceområdet och hämtning utanför serviceområdet inte har avtalats skillt, kan Mjuk säga upp avtalet och låta bli att hämta möblerna.

  c) Säljaren kan när som helst, men senast 48 timmar före den överenskomna hämtningstiden, ändra tidpunkten för upphämtning. Meddelandet om överföringen ska skickas via e-post till shipping@mjuk.se.

  d) Det är Säljarens ansvar att förse Mjuk med all relevant information om Möbeln eller om pickupen, oavsett om Tjänsten specifikt efterfrågar denna information.

  e) Om Säljaren inte är närvarande eller tillgänglig när Mjuk kommer för att hämta Möbeln har Mjuk rätt att ta ut en avgift på 500 kronor av Säljaren för att täcka kostnaderna för den uteblivna hämtningen.

  f) Mjuks transportteam kontrollerar Möbeln i samband med pickupen. Utan hinder av bestämmelserna i dessa villkor, eller något annat avtal mellan Säljaren och Mjuk, har Mjuk rätt att avvisa Möbeln vid pickup. Mjuk behöver inte ange skälet till sitt beslut att inte acceptera en Möbel.

  g) Säljaren ger härmed Mjuk rätt att fotografera eller spela in Möbeln, i enlighet med Mjuks interna riktlinjer för kvalitetskontroll och pickup.

  h) Säljaren ska förbereda Möbeln för pickup. Möbeln ska vara så enkel att hämta som möjligt, tillträdesvägen till Möbeln ska vara fri från hinder och eventuella vägg- eller takmonterade Möbler (t.ex. lampor) ska vara nedmonterad i förväg. Alla Möbler ska vara kompletta och ihopsatta, om inget annat avtalats.

  8. Ägande av möbler

  Mjuk ska inte anses vara ägare till Möbeln, även om Möbeln är i Mjuks besittning. Säljaren förblir ägare till Möbeln under hela försäljningsprocessen tills Möbeln är såld.

  Säljaren har dock inte rätt att återkräva Möbeln från Mjuk mitt i försäljningsprocessen. Mjuk förbehåller sig ensamrätten att sälja Möbeln genom hela försäljningsprocessen. Om Möbeln inte säljs inom åtta (8) månader kan Säljaren kräva tillbaka den i enlighet med ovanstående villkor.

  Möbelns äganderätt överförs från Säljaren till Köparen då Köparen gör en beställning genom Vår webshop. Säljaren har inte rätt att begära upphävning av köpet efter beställning.

  9. Säljarens uppgifter

  Genom att acceptera försäljningsvillkoren godkänner Säljaren att Mjuk behandlar och lagrar Säljarens uppgifter. Mjuk lagrar endast de kontaktuppgifter som är nödvändiga för utförandet av Tjänsten. Säljaren kan när som helst se de uppgifter som Mjuk mottagit på sin profilsida under "Mina uppgifter" och ändra dem vid behov.

  Villkor för webshoppen

  Mjuk Sverige AB (organisationsnummer 559330-1137) ("Mjuk" eller "Vi") säljer möbler och inredning (“Produkt”) till privatpersoner över 18 år och företag.

  Vid försäljning av begagnade varor är momsen 0 %. Undantag är produkter från företagssamarbeten. Då gäller den normala skattenivån på 25 %. Porto- och leveransavgifter samt eventuella lagerkostnader är alltid belagda med 25 % moms.

  Produkterna levereras till Köparen från Mjuks egna lager i Finland eller Sverige. Leveransavgiften bestäms utifrån leveransens distans och Varans storlek/vikt. För internationella leveranser debiteras en skild transportavgift. Köparen kan alltid kontrollera den slutliga leveransavgiften innan beställningen bekräftas.

  Mjuk förbehåller sig rätten att ändra priser, leveransavgifter och villkor när som helst.

  1. Produkternas skick

  Varje Produkt kontrolleras av Mjuk-teamet och får en bedömning av sitt skick före de publiceras i shoppen. Största delen av Produkterna i Mjuks sortiment är begagnade och säljs i befintligt skick.

  Vi strävar efter transparens och försöker alltid informera om Produkternas möjliga brister. Det är dock naturligt att Produkterna uppvisar slitage och patina. Produkternas skick delas in i kategorier och kategorin nämns på produktkortet. Vi försöker dessutom alltid skriva ner och tillägga bilder på möjliga brister.

  • Nyskick/Oanvänd: Helt intakta möbler som inte har använts i hemmet.
  • Utmärkt skick: Möbler i utmärkt skick som har små eller inga tecken på användning. Eventuella defekter påverkar inte möbelns helhetsintryck.
  • Bra skick: Möbler i gott skick med mindre slitage från daglig användning.
  • Okej skick: Möbler som är slitna av användning med vissa kosmetiska brister.
  • Sliten: En produkt av hög kvalitet som är sliten med tiden och som har synliga repor och slitage.

  ### 2. Produkternas autenticitet


  Mjuk gör sitt yttersta för att säkerställa autenticiteten hos varje Produkt som säljs, baserat på information från Säljaren eller med hjälp av experter i sitt egna nätverk. Mjuk kan dock inte alltid med 100 % säkerhet garantera att Produkterna i shoppen är äkta. Om det efter köpet visar sig att en Produkt har en defekt med en betydande negativ inverkan på dess värde, ska Köparen meddela Mjuk via e-post inom fyra (4) veckor efter mottagandet av Produkten.

  3. Beställning av produkter

  Mjuk tar endast emot beställningar genom sin egna webshop. Mjuk skickar en orderbekräftelse via e-post till Köparen, varvid beställningen blir bindande.

  När Köparen gör en beställning godkänner hen leveransvillkoren och förbinder sig därmed att följa dem. I händelse av pris-, fakturerings- eller typografiska fel på Mjuks nätsida, är Mjuk inte skyldig att leverera Produkter i enlighet med den felaktiga informationen. Felen korrigeras innan beställningen fullföljs, och Köparen får naturligtvis besluta om hen fortfarande vill slutföra beställningen med den korrigerade informationen.

  4. Priser och leveransavgifter

  I webshopens checkout kan Köparen välja hemleverans eller att hämta Produkten själv från Mjuks lager på Stålgatan 11A i Rosersberg. Produkten måste hämtas inom lagrets öppettider och inom två (2) veckor efter köp. Efter det har Mjuk rätt att debitera Köparen enligt villkoren i stycke 5. “Villkor för hämtning och leverans samt förvaringsavgifter”.

  Leveransavgiften ingår inte i Produktens pris, utan bestäms utifrån leveransens distans och Produktens storlek/vikt. Leveransavgiften beräknas vid checkout före Köparen godkänner sin beställning.

  Produktens slutgiltiga försäljningspris är det pris som gällde vid beställningstillfället. Nya kampanjpriser som uppkommer i webshoppen efter köpet tagit plats påverkar inte försäljningspriset på den tidigare köpta Produkten. Om det till exempel finns kampanjpriser för vissa produktgrupper vid tidpunkten för hämtning av den köpta Produkten har det ingen påverkan på försäljningspriset på Produkten i fråga.

  Rabatter, som t.ex. reakoder, kan inte beviljas i efterhand och kan inte kombineras med andra rabatter.

  5. Villkor för hämtning och leverans samt förvaringsavgifter

  5.1 Möbelns hämtning och förvaring

  Köparen måste hämta eller ta emot Möbeln som sålts till hen inom två (2) veckor efter att beställningen gjorts, om inte en senare leverans har bestämts. Detta är en del av Köparens skyldighet att bidra till transaktionen.

  Om Köparen inte kan ta emot eller hämta Möbeln inom två veckor, måste Mjuk debitera en förvaringsavgift för att täcka lagringskostnaderna. Förvaringsavgifter per påbörjad vecka är 350 kr för stora möbler (möbelpall), 200 kr för medelstora möbler (EUR-pall) och 100 kr för mindre möbler (mindre än 0,5 m2).

  Om Köparen inte har hämtat Möbeln från lagret inom en rimlig tilläggstid kan Mjuk häva köpet. Mjuk har då rätt att kräva ersättning för den ej uthämtade beställningen i enlighet med de lagerkostnader som nämns ovan. Ersättningen dras av köpesumman i samband med återbetalningen.

  Om Köparen har begärt en senare leverans återbetalas förvaringsavgiften inte vid returtillfället.

  5.2 Leverans

  Mjuk erbjuder Köparen leveransalternativ i hela Finland (förutom skärgårsområden, ex. Åland. Se leveranskalkylatorn på produktsidan).

  Leveranserna genomförs antingen med Mjuks egen transportservice eller via en Logistikpartner. Vid leveranser av en Logistikpartner är Köparen själv ansvarig för inbärning. Vid Mjuks egna transporter (Helsingfors, Åbo och Tammerfors) kan inbärning erbjudas i de fall där transportteamet och Mjuks personal bedömer att det är tryggt. Transportteamet kan vägra att bära in Möbeln, ifall de på plats bedömer att det är för otryggt med inbärning av två förare eller om det finns en risk att Möbeln tar skada vid förflyttningen.

  Leveranskostnaderna varierar beroende på serviceområdet och baseras på postnummer samt möbelns storleksklass. Leveransens pris beräknas automatiskt.

  Kontaktuppgifterna skall inkludera ett telefonnummer där Köparen kan nås under leveransen av Mjuk eller samarbetspartners.

  6. Betalning

  Mjuk accepterar ett flertal betalningsmetoder.

  Betaltjänster och betalningsförmedling utförs av Shopify International Limited och Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditanstalter. På kontoutdrag och korträkningar är betalningens mottagare Klarna Oy eller Paytrail Oyj som förmedlar betalningen till handlaren. Betaltjänsteleverantörerna är licensierade av betalningsinstitutet.

  7. Leveranstid

  Mjuk levererar Möbeln till Köparen med egen transportutrustning eller med hjälp av en logistikpartner.

  Produkternas leveranstider är produktspecifika. Leveranstiden beror på produktens tillgänglighet och leveransens destination. Internationella beställningar kan ha en längre leveranstid.

  Mjuk ansvarar inte för förseningar som orsakas av force majeure eller indirekta olägenheter som orsakas av en försening. Mjuk förbehåller sig rätten att leverera beställda varor i olika leveranser.

  8. Retur av möbler

  Köparen har rätt att utan orsak returnera eller upphäva beställningen av en oanvänd Produkt inom 14 dagar av Produktens mottagande genom att meddela Mjuk om det.

  Produkten ska returneras omedelbart efter upphävandet av beställningen. Returmeddelandet ska skickas till Mjuks kundservice per e-post: kundservice@mjukhome.com.

  Produkten ska hållas i samma skick som när den togs emot tills Köparen har bestämt att behålla Produkten. Om Produkten har använts har Mjuk rätt att avvisa returen och neka återbetalningen.

  Mjuk ansvarar för upphävda beställningars returkostnader endast i Storstockholm och Uppsala.
 Köparen ansvarar returens kostnader om Mjuk inte skilt lovat ansvara för dem.

  Mjuk återbetalar Produktens försäljningspris på samma betalningssätt som användes vid beställningen, om inte Köparen specifikt accepterat återbetalning på ett annat betalningssätt.

  Återbetalning till Köparen sker utan dröjsmål, senast 14 dagar efter att Köparen meddelat om returen.

  Mjuk har rätt att hålla tillbaka återbetalningen tills Mjuk har återfått Produkten eller tills Köparen har bevisat att hen har skickat Produkten. Mjuk återbetalar inte den ursprungliga leveranskostnaden för beställningar med hemleverans. Återbetalningen orsakar inga kostnader för Köparen. Om Köparen upphäver beställningen återbetalas samma summa som Köparen betalat, även om Produktens pris senare ändrats.

  9. Klagomål

  Köparen ska inom sju (7) dagar efter mottagandet reklamera den defekta Produkten till Mjuk per e-post: kundservice@mjukhome.com.

  Mjuk ansvarar inte för skador som orsakas av Köparen som felaktig användning av Möbeln eller oaktsamhet. Alla Möblernas ramar kontrolleras som en del av kvalitetskontrollen, men Mjuk kan inte erbjuda en ramgaranti för möbler, så som tillverkare kan. Om kunden inom en (1) månad efter mottagandet av Produkten klagar om att ramen skadats vid normal användning behandlar Mjuk klagomålet skilt för att hitta en lämplig lösning tillsammans med Köparen.

  Mjuk behandlar också reklamationer som anländer efter sju dagar, men är inte ersättningsskyldig om det har gått över en månad sedan Produkten levererats. I dessa fall kan Mjuk inte vara säker på hur möbeln har hanterats, förvarats eller underhållits sedan köpet.